Muskarit Liedossa

Vauvamuskari 0-2v yhdessä vanhemman/hoitajan kanssa
Muskaritunneilla lapset innostetaan musiikin maailmaan leikin avulla. Tunneilla lauletaan, leikitään, tanssitaan, loruillaan sekä soitetaan rytmisoittimia.Vauvamuskari on myös hyvä paikka tavata muita vanhempia ja vauvoja! Opettajana Tiina Ilonen.

Torstaisin klo 17.30-18

Tenavamuskari 3-5 v ilman vanhempia
Muskaritunneilla lapset innostetaan musiikin maailmaan leikin avulla. Tavoitteena on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen laululeikkien, loruilun, soittamisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelemisen kautta. Tunneilla tutustutaan myös erilaisiin soittimiin. Opettajana Tiina Ilonen.

Torstaisin klo 18-18.30
Huom! Ryhmässä on vielä tilaa, tervetuloa ilmaiselle tutustumiskäynnille. Tiedustelut: musiikki.ilonen@gmail.com

Kantelemuskari n. 5-7 -vuotiaille
Kantelemuskarissa opitaan musiikin perustaitoja hauskasti soittamisen ja monipuolisen musisoinnin avulla. Kantelemuskarissa soitetaan, lauletaan, liikutaan ja leikitään. Soittimina käytetään 5-kielisiä kanteleita.

Torstaisin klo 18.30-19

Ukulelemuskari n. 5-7 -vuotiaille
Ukulelemuskarissa opitaan musiikin perustaitoja hauskasti soittamisen ja monipuolisen musisoinnin avulla. Muskarissa soitetaan, lauletaan, liikutaan ja leikitään. Muskari antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mahdollisille tuleville soitinopinnoille. Koululta saa soittimen lainaksi. Pienryhmäopetusta.

Torstaisin klo 17-17.30

Rokkimuskari 6-8 -vuotiaille
Rokkimuskareissa pidetään hauskaa! Tutustutaan oikeisiin bändisoittimiin ja opetellaan helppoja rock/pop –kappaleita. Käytössä on normaalien bändisoittimien lisäksi lasten pieniä sähkökitaroita ja bassoja. Pienryhmäopetusta 6-7 –vuotiaille. Rokkimuskarista voi myöhemmin siirtyä bändiopetukseen. Opettajana Antti Samuelsson.

Keskiviikkoisin klo 19-19.30

Muskarihinnasto:

Vauva- ja  Tenavamuskarit
Kevätlukukausi 8.1. – 6.5. 2018
30 min./viikko = 105 €/lukukausi

Kantele-, Ukulele- ja Rokkimuskarit
Kevätlukukausi 8.1. – 6.5. 2018
30 min./viikko = 145 €/lukukausi