fbpx

Musiikkikoulu Ilosen säännöt

Löydät musiikkileirien, kesämuskarien ja kertamuskarien lisäohjeet sivun loppupäästä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on sitova, kun nettilomake on lähetetty ja tuntiaika on sovittu musiikkikoulun ja oppilaan kesken. Alaikäisen oppilaan tapauksessa tuntiaika sovitaan huoltajan kanssa.

Ryhmiin ilmoittautumisen voi perua kuluitta neljä viikkoa ennen opetuksen alkua silloin kun tuntiaika on ollut tiedossa ilmoittautuessa. Myöhäisemmistä peruutuksista maksettavaksi tulee koko lukukauden maksu. Musiikkikoulu pidättää oikeuden perua kurssin, jos sen minimiosallistujamäärä ei täyty.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle on sitova, koska ryhmä- ja oppilasjaot, ryhmien järjestäminen ja opettajien työajat sovitaan ilmoittautumisten pohjalta.

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Opetus jatkuu automaattisesti kevätlukukaudella, ellei kirjallista lopettamisilmoitusta tehdä kuluvan syyslukukauden marraskuun loppuun mennessä.

Maksut

Lukukausimaksut laskutetaan yhdessä erässä. Yksityis- ja paritunnit on mahdollista maksaa myös kahdessa erässä. Laskut toimitetaan sähköpostitse. 

Erääntyneet maksut ohjataan perintätoimiston huomautuspalveluun. Mikäli maksusuoritus viivästyy yli neljä viikkoa, opetus keskeytetään kunnes maksu on suoritettu. Keskeytystä ei korvata oppilaalle. Maksujen viivästyessä tätä pidempään musiikkikoulu voi irtisanoa oppilaspaikan myös kesken lukukauden.

Muutokset ja keskeytykset

Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa musiikkikoululle viipymättä. Koulumme ei vastaa maksuviivästyksistä, jotka johtuvat muuttuneesta osoitteesta.

Jos opinnot lopetetaan kesken lukukauden, kuluvan lukukauden maksut peritään kokonaisuudessaan.

Poissaolot

Juhlapyhinä ja koulujen loma-aikoina tunteja ei ole.

Opettajan poissaollessa esim. sairauden takia yksityistunnit pitää sijainen. Vaihtoehtoisesti oma opettaja korvaa tunnit erikseen ilmoitettavana aikana. Korvaustunteja voidaan pitää myös esimerkiksi viikonloppuisin tai lukukauden päätteeksi. Opettaja voi pitää osan lukukauden tunneista yhteistunteina, jolloin myös yksityistunneilla käyvät oppilaat saavat arvokkaita kokemuksia yhteissoitosta. Lukukauden oppitunneista yksi voidaan korvata yhteisellä tapahtumalla, esimerkiksi konsertilla.

Ryhmätunneille pyritään järjestämään aina sijainen jos oma opettaja joutuu olemaan pois. Oppilaille ilmoitetaan tekstiviestillä tunnin peruutuksesta mikäli sijaista ei pystytä järjestämään. Mikäli opetuskertoja jää pitämättä enemmän kuin kolme kertaa, tehdään lukukausimaksuun vastaava vähennys. Lukukauden oppitunneista yksi voidaan korvata yhteisellä tapahtumalla, esimerkiksi konsertilla.

Pyydämme ilmoittamaan oppilaan poissaolosta aina tekstiviestillä, sähköpostilla tai soittamalla suoraan opettajalle.

Musiikkikoulu ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvia poissaoloja. Opettaja on paikalla lukujärjestyksen mukaan, mistä syystä tunteja ei korvata myöhemmin. Käytäntö on yleisesti voimassa musiikkioppilaitoksissa. Jos oppilas on pois esim. lievien oireiden takia, mutta vointi on hyvä, niin yksityistunti voidaan toteuttaa etätuntina normaalin lukujärjestyksen mukaiseen aikaan. Tästä tulee sopia opettajan kanssa viimeistään edellisenä päivänä.

Tunneille tulee saapua täsmällisesti. Jos oppilas myöhästyy 15 minuuttia tai enemmän, tunti katsotaan peruutetuksi.

Muut säännöt

Opiskelijoita ei ole erikseen vakuutettu Musiikkikoulu Ilosen toimesta.

Oppilaan on noudatettava koulun opettajien antamia määräyksiä koskien mm. yleistä järjestystä.

Oppilas on velvollinen korvaamaan koululle mahdollisesti aiheuttamansa vahingon koskien mm. kiinteistöä ja irtaimistoa (esim. kalusteita, soittimia ja nuotteja).

Musiikkikouluun ilmoittautumisella myönnetään lupa musiikkikoulua koskevan kuva- ja äänimateriaalin julkaisemiseen. Mahdollisesta luvan epäämisestä on ilmoitettava erikseen kirjallisesti.

Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja voidaan käyttää musiikkikoulun asioista tiedottamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Mikäli oppilas rikkoo näitä sääntöjä tai koulun ja sen opettajien antamia määräyksiä, voidaan oppilaalle antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa.

Musiikkileirit

Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen onnistuneesti, saat vahvistuksen selaimeesi. 

Osallistujat valitaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli leirille ei ole tarpeeksi ilmoittautuneita, sitä ei järjestetä. Tästä tiedotetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin. Paikkoja on rajoitetusti. Jos leirin oppilasmäärä täyttyy, seuraavat ilmoittautujat saavat jonotuspaikan. 

Lähetämme ilmoittautuneille vahvistuksen sähköpostiin, kun leirille on ilmoittautunut minimimäärä osallistujia. Samalla lähetämme laskun ennakkomaksusta (50 euroa). Loppulaskun lähetämme noin 1-2 viikkoa ennen leiriä ja lasku tulee olla maksettuna ennen leirin alkamista. Mahdollinen leiripaikan peruutus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen leirin alkamista. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista pidätämme ennakkomaksun (50 euroa). Jos leiripaikka perutaan alle viikkoa ennen leirin alkamista, veloitetaan leirimaksu kokonaisuudessaan. Sairastapauksessa ole välittömästi yhteydessä musiikkikouluun. Ilmoittamatta leiriltä pois jääneiltä peritään täysimääräinen leirimaksu.

Kesämuskarit ja kertamuskarit

Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen onnistuneesti, saat vahvistuksen selaimeesi. Kun muskariin on ilmoittautunut minimimäärä osallistujia ja muskari näin ollen järjestetään, lähetämme ilmoittautuneille vahvistuksen sähköpostiin.

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli muskariin ei ole tarpeeksi ilmoittautuneita, sitä ei järjestetä. Tästä tiedotetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin. Paikkoja on rajoitetusti. Jos oppilasmäärä täyttyy, seuraavat ilmoittautujat saavat jonotuspaikan.

Ilmoittautuminen on sitova. Laskut lähetetään sähköpostitse. Peruutustapauksissa tulee aina ottaa heti yhteyttä musiikkikouluun. Ilmoittamatta pois jääneiltä peritään täysimääräinen maksu.

Muskarin jälkeen voi jäädä leikkimään. Lapset ovat omien vanhempiensa/huoltajiensa vastuulla.