Koronainfo

Opetusjärjestelyt Musiikkikoulu Ilosessa 1.3. – 26.4.2021 eli lukukauden loppuun saakka

Lähiopetuksena jatkavat:

 • Yksilö- ja pienryhmätunnit, bändit.
 • Varhaisiän musiikkikasvatuksessa kaikki muskarit. Ryhmäkokoja on pienennetty lukukauden loppuun saakka.
 • Muistutamme, että lähiopetukseen ei pidä osallistua oireisena. Oppilaan toiveesta yksityistunnit voidaan järjestää myös etänä.

Peruuntuu:

 • Yleisölle avoimia konsertteja ei järjestetä.
 • Kertamuskarit

Maskin käyttö:

 • Suosittelemme maskin käyttöä oppilaitoksen tiloissa kaikille 10-vuotiaille ja vanhemmille oppilaille sekä aikuisille, jotka tuovat ja hakevat oppilaita. Opettajat käyttävät maskia/visiiriä. Suosittelemme maskin käyttöä myös nuoremmille oppilaille, jotka pystyvät itse asettamaan maskin kasvoilleen. Toivomme huoltajien opettavan lapsille maskin turvallista käyttöä.

Toimitilojen käyttö ja niissä liikkuminen

Musiikkikoulu Ilonen on laatinut Tartuntatautilain 58 h § mukaisen suunnitelman velvollisuuksista ja rajoituksista, joita kaikkien toimitilojen käyttäjien on noudatettava.

 • Musiikkikoulu Ilosen tiloissa järjestettävään lähiopetukseen osallistuvien on kuljettava suoraan opetustilaan ja sieltä pois.
 • Kulku tiloissa on sallittu vain niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetuksena toteutettavaan opetukseen.
 • Vanhemmat eivät voi odottaa oppilasta oppilaitoksen tiloissa.
 • Tukea tarvitsevan oppilaan voi saattaa tunnille.

Tiedotus:

 • Seuraamme jatkuvasti koronaepidemiatilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.
 • Toimimme viranomaisten määräysten mukaisesti.

Päivitetty 25.3.2021

Koronatiedote, koskee kaikkia muskareita: 
Mikäli muskarit joudutaan keskeyttämään koronaepidemian takia valtion määräyksellä, niin järjestämme myöhemmin korvaavia muskarikertoja. Mikäli korvauskertojen pitämiseen ei ole koronan takia mahdollisuutta vuoden sisällä, niin koronan takia pitämättä jääneiden tuntien maksut palautetaan. Lähtökohtaisesti pitämättä jääneet tunnit korvataan aina. Muskareissa emme siirry etäopetukseen.

Koronatiedote, yksityistunnit:
Mikäli tunnit joudutaan keskeyttämään koronaepidemian takia valtion määräyksellä, voit valita haluatko jatkaa tunteja etäopetuksena vai korvataanko pitämättä jääneet tunnit myöhemmin lähiopetuksena. Mikäli korvauskertojen pitämiseen ei ole koronan takia mahdollisuutta vuoden sisällä, niin koronan takia pitämättä jääneiden tuntien maksut palautetaan. Lähtökohtaisesti pitämättä jääneet tunnit korvataan aina.

Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma