fbpx

Säännöt

Säännöt

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on sitova, kun nettilomake on lähetetty ja tuntiaika on sovittu musiikkikoulun ja oppilaan (huoltajan) kesken.

Ryhmiin (joiden tuntiaika on ollut tiedossa ilmoittautuessa) ilmoittautumisen voi perua kuluitta 4 viikkoa ennen opetuksen alkua. Myöhäisemmistä peruutuksista maksettavaksi tulee koko lukukauden maksu. Musiikkikoulu pidättää oikeuden perua kurssin, jos sen minimiosallistujamäärä ei täyty.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle on sitova, koska ryhmä- ja oppilasjaot, ryhmien järjestäminen sekä opettajien työajat sovitaan ilmoittautumisten pohjalta.

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Opetus jatkuu automaattisesti kevätlukukaudella, ellei kirjallista lopettamisilmoitusta tehdä kuluvan syyslukukauden marraskuun loppuun mennessä.

Maksut
Lukukausimaksut laskutetaan yhdessä erässä. Yksityistunnit on mahdollista maksaa myös kahdessa erässä. Laskut toimitetaan sähköpostitse. Erikseen pyydettäessä ne on mahdollista toimittaa myös postitse.

Erääntyneet maksut ohjataan perintätoimiston huomautuspalveluun. Mikäli maksusuoritus viivästyy yli neljä viikkoa, opetus keskeytetään siksi kunnes maksu on suoritettu. Keskeytystä ei korvata oppilaalle. Maksujen viivästyessä tätä pidempään Musiikkikoulu voi irtisanoa oppilaspaikan myös kesken lukukauden.

Muutokset ja keskeytykset
Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa Musiikkikouluun viipymättä. Koulumme ei vastaa maksuviivästyksistä, jotka johtuvat muuttuneesta osoitteesta.

Jos opinnot lopetetaan kesken lukukauden, kuluvan lukukauden maksut peritään kokonaisuudessaan.

Poissaolot
Juhlapyhinä ja koulujen loma-aikoina tunteja ei ole.

Opettajan poissaollessa esim. sairauden takia yksityistunnit pitää sijainen tai oma opettaja korvaa tunnit erikseen ilmoitettavana aikana. Korvaustunteja voidaan pitää myös esimerkiksi viikonloppuisin tai lukukauden päätteeksi. Opettaja voi pitää osan lukukauden tunneista yhteistunteina, jolloin myös yksityistunneilla käyvät oppilaat saavat arvokkaita kokemuksia yhteissoitosta. Lukukauden oppitunneista yksi voidaan korvata yhteisellä tapahtumalla, esimerkiksi konsertilla.

Ryhmätunneille pyritään järjestämään aina sijainen jos oma opettaja joutuu olemaan pois. Oppilaille ilmoitetaan tekstiviestinä tunnin peruutuksesta mikäli sijaista ei pystytä järjestämään. Mikäli opetuskertoja jää pitämättä vähintään kolme kertaa, tehdään lukukausimaksuun vastaava vähennys.
Lukukauden oppitunneista yksi voidaan korvata yhteisellä tapahtumalla, esimerkiksi konsertilla.

Pyydämme ilmoittamaan oppilaan poissaolosta aina tekstiviestillä tai soittamalla suoraan opettajalle.

Musiikkikoulu ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvia poissaoloja. Opettaja on paikalla lukujärjestyksen mukaan, mistä syystä tunteja ei korvata myöhemmin. Käytäntö on voimassa yleisesti musiikkioppilaitoksissa.

Tunneille tulee saapua täsmällisesti. Jos oppilas myöhästyy vähintään 15 minuuttia, tunti katsotaan peruutetuksi.

Muut säännöt
Opiskelijoita ei ole erikseen vakuutettu Musiikkikoulu Ilosen toimesta.

Oppilaan on noudatettava koulun opettajien antamia määräyksiä koskien mm. yleistä järjestystä.

Oppilas on velvollinen korvaamaan koululle aiheuttamansa vahingon koskien mm. kiinteistöä ja irtaimistoa (kuten kalusteita, soittimia ja nuotteja).

Musiikkikouluun ilmoittautumisella myönnetään lupa musiikkikoulua koskevan kuva- ja äänimateriaalien julkaisemiseen. Mahdollisesta luvan epäämisestä on ilmoitettava erikseen kirjallisesti.

Mikäli oppilas rikkoo näitä sääntöjä tai koulun ja sen opettajien antamia määräyksiä, voidaan oppilaalle antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa.

Päivitetty 2.4.2016

Musiikkileirien 2018 säännöt

Täytettyäsi ilmoittautumislomakkeen, saat vahvistuksen tietokoneruudullesi. Kun leirillä on minimimäärä osallistujia, niin lähetämme ilmoittautuneille vahvistuksen sähköpostiin.

Osallistujat valitaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli leirille ei ole tarpeeksi ilmoittautuneita, sitä ei järjestetä. Tästä tiedotetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin.

Paikkoja on rajoitetusti. Jos leirin oppilasmäärä täyttyy, seuraavat ilmoittautujat saavat jonotuspaikan. Tästä tiedotetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin.

Ilmoittautuminen on sitova. Lähettäessäsi ilmoittautumisen, hyväksyt samalla ilmoittautumis- ja peruutussäännöt. Lähetämme leirilaskut ennen leiriä ja maksu on oltava suoritettuna eräpäivään mennessä.

Sairaustapauksissa tulee aina ottaa heti yhteyttä Musiikkikouluun. Ilmoittamatta leiriltä pois jääneiltä peritään täysimääräinen leirimaksu.

päivitetty 20.2.2018